Phương án tốt nhất, thành công nhanh hơn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

pháp luật bất động sản

Tư vấn pháp luật, đầu tư tạo lập bất động sản

Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư tạo lập bất động sản, tư vấn khởi kiện, tư vấn tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế, tranh chấp hợp đồng...

Đào tạo cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Đào tạo thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản từ sở xây dựng, kỷ năng áp dụng pháp luật bất động sản, kỷ năng bán hàng, kỷ năng về hợp đồng...

CHỨNG CHỈ

TIN TỨC

ĐỐI TÁC